top of page

שירותי החברה 

הסדרי תנועה זמניים

1.

תכנון ואישור הסדרי תנועה זמניים

לעבודות תשתית פיתוח סלילה ובניה אל מול נתיבי ישראל.

2.

תכנון ואישור הסדרי תנועה זמניים

לעבודות תשתית פיתוח וסלילה אל מול נתיבי איילון.

3.

תכנון ואישור הסדרי תנועה זמניים לעבודות תשתית פיתוח וסלילה

בשילוב ובמקביל לעבודות הרכבת הקלה אל מול נת"ע.

4.

תכנון מפורט והכנה של נספחי חניה והסדרת כניסות ויציאות מחניונים.

5.

טיפול בהסדרת היתרי העבודה מול הרשויות הנוגעות בדבר.

לוגו כרמין הנדסה בע"מ

תכנון הסדרי תנועה זמניים לביצוע עבודות פיתוח וסלילה.

הקמת תשתיות תת קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת.

ניקוז תיעול ביוב ומים. תשתיות למסילות ותחנות לרכבות.

בתוך כך לכבישים וחניונים ולאתרי בניה לתחום העירוני 

המורכב והמאתגר, אל מול הרשויות המקומיות ברחבי הארץ.

איך עובד תהליך התכנון ?

התכנון מבוצע  תוך שמירה על קשר רציף עם מזמין העבודה ואנשי הביצוע שלו, ולאחר סיורים וביקורים

להכרת ולמידת שטחי העבודה ובתוך כך, תיעוד מלא של שטחי העבודה וסביבתם. 

לכל לקוח מוצמד.ת מתכנן.ת שמלווים את התהליך מתחילתו ועד סופו.

הלקוח אינו מועבר מאחד לשני אלא ממוקד במנהל הלקוח במשרדנו שמעניק ללקוח את סל השרותים במלואו.

שם אחד, טלפון אחד לכל אורך התהליך עד לקבלת היתרי העבודה 304.

 

עוד באותה סוגיית שירותינו לעיל והרחבת השירות בא לידי ביטוי בתכנון מפורט של הסדרי תנועה זמניים לביצוע עבודות תשתיות תת"ק של קווי חשמל ותקשורת, תיעול ביוב ומים, בהתאם לשלבי הביצוע ובתאום מלא מול מזמין|מבצע העבודה.

הגשת תכניות וקבלת אישור תכניות מרשות התימרור המקומית ומשטרת ישראל, פתיחת בקשה לרישוי העבודה

וליווי מזמין העבודה עד קבלת היתר לביצוע העבודה.

 

תכנון מפורט וליווי ליזמים וקבלני בניה של שטחי פריקה וטעינה, והסדרת כניסות ויציאות לאתרי בניה לצורך ביצוע עבודות הבניה, תוך ליווי שוטף של התהליך עד לקבלת ההיתרים הדרושים מהרשות המקומית ומשטרת ישראל

תכנון מפורט והסדרת העמדת מנוף נייד להרכבת ופירוק עגורני בניה, כולל כמובן הסדרת היתרי העבודה

מהרשות המקומית ומשטרת ישראל. תכנון מפורט לביצוע יציקות גדולות המחייבות הסדרי תנועה וחניה מיוחדים לשם כך,

תוך ליווי התהליך עד קבלת היתרי עבודה מהרשות המקומית והמשטרה.

מיוחד ליזמים וקבלני בניה 

תכנון שטחי חניה והוצאת נספח חניה לצורך קבלת היתרי בניה, הסדרת כניסות ויציאות לחניות המבנים.

וליווי שוטף משלבי התכנון ועד להוצאת טופס 4.

פרויקטים בביצוע 

חברת החשמל פרויקט בביצוע
הרכבת הקלה תל אביב

מקטע  2G  - אבהם בר + משה דיין ראשון לציון .

תכנון הסדרי תנועה זמניים לביצוע העברות בין שלבי ביצוע, התקנת תאורה ורמזורים,  עב' קרצוף וריבוד ניתוב תימרור וצביעת נתיבים, העתקת והעברת תשתיות מים ביוב וניקוז.

לוגו כרמין הנדסה בע"מ

מקטע 3G – דרך בן צבי + פנחס לבון + שד' הר ציון תל אביב.

הסדרי תנועה זמניים לביצוע כל העבודות שמחוץ לתוואי הרכבת, העתקת עצים, שינויי נתיבים לפי שלבי העבודה, העתקת תשתיות 'רטובות' ותשתיות חשמל ותקשורת. שינויים גאומטריים, עב' קרצוף וריבוד, תימרור וצביעת וסימון נתיבים.

חברת החשמל - מחוז דן

תכנון ואישור הסדרי התנועה הזמניים ושלבי הביצוע לעבודות הנחת תשתיות וחיבורים לבתים ואתרי בניה של חברת החשמל במחוז דן, בשטחים עירוניים צפופים הכוללים את הערים: תל אביב יפו, רמת גן, בני ברק, גבעתיים, חולון, בת ים, אזור, אור יהודה, קרית אונו וגבעת שמואל.

תכנון ואישור הסדרי תנועה זמניים ושלבי הביצוע של תשתיות חח"י המשיקות לתוואי הרכבת הקלה ואישורן מול מהלת הרק"ל, הרשויות המקומיות שבתחומי העבודה ומשטרת ישראל.

תכנון הסדרי התנועה הזמניים ושלבי הביצוע להנחת קו מתח גבוה לאורך כביש 5 בשילוב של עב' חפירה וקידוחים אופקיים והסדרת הרישוי לעבודות

מול 3 רשויות:

לוגו כרמין הנדסה בע"מ

נתיבי ישראל, נתיבי איילון ועירית רמת השרון, יחד עם תאום הביצוע מול משטרת ישראל. תכנון ואישור הסדרי התנועה הזמניים ושלבי הביצוע לעבודות הנחת תשתיות וחיבורים לבתים ואתרי בניה של חברת החשמל במחוז הדרום באזורי נתניה, הרצליה כפ"ס, רעננה, הוד השרון, ראש העין, אלעד, פתח תקווה, אשדוד ובאר שבע.

הרכבת הקלה
תאגיד בית שמש
תאגיד רמת גן
תאגיד מי רמת גן

תכנון הסדרי התנועה הזמניים ושלבי הביצוע לפרויקט קידוח בדחיקה של הנחת קו ביוב ראשי ברח' הרואה ולאורך רח' בן גוריון.

אישור תכניות מול עיריות רמת גן ובני ברק, אישור תכניות המנהלת הרק"ל ובמשטרת ישראל. תכנון הסדרי התנועה ושלבי הביצוע של עבודות תחזוקה והנחת קווי מים וביוב ברחבי העיר רמת גן בשטחים עירוניים צפופים ואישורן מול הרשות המקומית ומשטרת ישראל.

לוגו כרמין הנדסה בע"מ
לוגו כרמין הנדסה בע"מ
תאגיד מי שמש

תכנון הסדרי תנועה זמניים לביצוע הנחת קו ביוב ראשי באורך 10.5 ק"מ בתנאי שטח מורכבים ממזרח לבית שמש, אישור התכניות מול 4 רשויות:

נתיבי ישראל, מועצה אזורית מטה יהודה, ועיריית בית שמש ומשטרת ישראל.

תכנון הסדרי התנועה ושלבי הביצוע של עבודות תחזוקה והנחת קווי מים וביוב ברחבי העיר בית שמש בשטחים עירוניים צפופים ואישורן מול הרשות המקומית ומשטרת ישראל.

חב' כלכלית רמת גן
לוגו כרמין הנדסה בע"מ
חב' כלכלית רמת גן 

תכנון הסדרי תנועה זמניים ושלבי הביצוע לעבודות פיתוח הנחת תשתיות תיעול ביוב ומים, שינויים גאומטריים ועב' סלילה וריצוף, תימרור וצביעה לפרויקט רח' הרקון במתחם הבורסה ברמת גן.

מועצה אזורת באר יעקב 

תכנון הסדרי תנועה זמניים ושלבי הביצוע להנחת קווי ביוב באורך כולל של 4.5 ק"מ לחיבור השכונות החדשות למכון טיהור השפכים, עב' משולבות של קטעי חפירה וקידוח בשטח עירוני צפוף.

תכנון הסדרי התנועה הזמניים ושלבי הביצוע להקמת צומת של כיש 4313 עם השכונות החדשות המוקמות בשטח מחנות צריפין. אישור תכניות מול נתיבי ישראל ומשטרת ישראל.

לוגו כרמין הנדסה בע"מ
מועצה אזורית באר יעקב
כלכלית קרית גת
אתרי בניה ת"א
לוגו כרמין הנדסה בע"מ
אתרי בניה תל אביב

תכנון הסדרי תנועה זמניים לאתרי בניה, הסדרת כניסה ויציאה ושטחי פריקה וטעינה, תכנון הסדרי התנועה הזמניים להעמדת מנוף נייד להרכבת ופרוק עגורנים. תכנון הסדרי תנועה זמניים ליציקות גדולות המצריכות הסדרי מיוחדים לביצוע.

לוגו כרמין הנדסה בע"מ
חב' כלכלית קריית גת

תכנון הסדרי תנועה זמניים ושלבי הביצוע לעבודות פיתוח הנחת תשתיות תיעול ביוב ומים, שינויים גאומטריים ועב' סלילה וריצוף, תימרור וצביעה לפרויקט רובע הוורדים בקריית גת. אישור התכניות מול הרשות המקומית ומשטרת ישראל.

תכנון הסדרי תנועה זמניים ושלבי הביצוע להקמת מעגלי תנועה ברחבי העיר, אישור התכניות מול הרשות המקומית ומשטרת ישראל.

צור קשר עמוד שירותים
bottom of page